November 22, 2019

พ่อแม่หย่าร้างกันส่งผลอะไรกับลูกบ้าง

เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องหนึ่งที่ละเอียดอ่อน หากพื้นฐานที่มาไม่ดีแล้วนั้น ก็จะส่งผลกระทบไปหมดทุอย่าง และในสมัยนี้ปัญหาการหย่าร้างกันของพ่อแม่ ก็มีผลกับลูกๆได้ชัดเจน เช่น การทำให้เด็กกลายเป็นคนเก็บกด มีอาการของโรคซึมเศร้า ก้าวร้าว เป็นต้น